Associació Nàutica Llevantina

Història de l'Associació Nàutica Llevantina

Logo fet de ceràmica. Autor: Pou 1994Als anys setanta, un grup de persones de Torroella de Montgrí - L'Estartit i dels pobles del voltant, que compartien l'afició a la pesca i el mar varen decidir crear l' Associació Nàutica Llevantina. D'aquesta manera, en Josep Ribas, un dels seus màxims impulsors, i gent com en Pere Riera; Ramón Font, Jaume Casadellà, Andreu Blanco; Josep Borrat, Josep Johera, Josep Ametller, Narcís Vert; Pere Serrats, Josep Sararols; Josep Vilavedra; Joan Ferrer, Narcís Pi i Filadelf Pascual varen constituir el 25 d'octubre de 1976 l'associació nàutica Llevantina. Poc després formalitzaven la petició d'un autorització, en aquell moment al “ Ministerio de Obras Publicas “ per poder deixar les seves embarcacions a la platja de L'Estartit.

Aquell any, el 14 de juliol de 1977 el Ministerio de Obras Públicas va concedir una ocupació temporal, per només un any i a mil pessetes per embarcació. L'entitat va pagar doncs, trenta-set mil pessetes pels trenta-set socis que des del primer dia varen deixar la seva embarcació a, segons deia l'autorització “ los treinta metros contiguos al espigón de cierre de entrada de las arenas “.

A partir d'aquell moment les autoritzacions es varen renovar cada any, primer amb el Ministerio de Obras Públicas i més tard, amb el traspàs de competències a la Generalitat de Catalunya, amb el serveis territorials de Ports de la Generalitat de Catalunya. L'any 2009, se'ns va atorgar una concessió administrativa fins el 2029, lligada a la reordenació de la dàrsena esportiva que han pagat els socis i que ha permès que tots ells fessin realitat una reivindicació històrica, abandonar la sorra i tenir tots un espai a l'aigua en igualtat de condicions.

Més tard l'associació va gaudir, a banda de l'espai a la sorra i del dret a ubicar una caseta d'aproximadament un metre quadrat segons disposava la primera autorització, una primera passera l'any 1988, posteriorment dues mes i finalment quatre, amb l'actual local social. L'entitat es va consolidar ràpidament i dels trenta-set socis inicials es va passar a l'any 1977 a essent actualment de dos-cents tretze socis.

El primer President de l'entitat va ser el senyor Josep Ribas, de Serra de Daró, més tard en Josep Ferrer i actualment el senyor Andreu Blanco. Vista aèria

La filosofia i l'ànim de l'ASSOCIACIÓ NÀUTICA LLEVANTINA ha estat gaudir de la pràctica de les activitats al mar, de la pesca i del lleure sense cap ànim de lucre i fomentar les relacions i l'amistat entre els seus socis amb un respecte a l'entorn i al municipi.

Amb el pas del temps sembla que les intencions dels fundadors s'han anat complint.

Ens trobareu a

Port Espigó de Garbí
17258 l'Estartit (Girona)
 

Telèfon vigilant 677042963

Telèfon admin. 693062601

Apartat de correus 99

Usuaris